Frekvensanalys

60 min 750 kr

Bioresonans är att kommunicera med kroppen med hjälp av ett mätinstrument. Det är även möjligt att behandla med hjälp av frekvenser. Det är en metod med stora möjligheter. Det går förhållandevis fort och analysen ger besked direkt. Belastade organ visar sig på skärmen och det ger möjlighet att finna orsaker och symptom. Det gör det lättare att stötta kroppens läkande funktioner mot en förbättring.

För att snabbare få rätt funktion använder vi Oberon Bioresonans. Detta är ett mätinstrument och används för att finna obalanser och nedsatta funktioner i kroppens celler. Jag stärker olika funktioner med frekvensbehandling. 
Oberon ger även en möjlighet att neutralisera belastningar i form av mikroorganismer. Det är inte alltid att orsaken till problemet finns där obehaget känns, men med Oberon har vi möjligheten att söka vidare i kroppens funktioner och organ för att finna de belastningar som behöver avlägsnas och för att ge en möjlighet till permanent förbättring. Fördelen med denna metod är möjligheterna till BÅDE analys och behandling.

*Komplex analys av alla organ och system i kroppen.
*Det kardiovaskulära systemet, hjärta och blodkärl. Även blodet. 
*Mag-tarmkanalen, matsmältningssystemet.
*Genitala delar och urinvägar. *Reproduktionsorgan. 
*Rörelseapparatens delar, kotor och diskar. Leder, senor och muskler
*Hormonproducerande körtlar.
*Bronker & andningssystem.
*Hud, naglar och hår
*Nervsystemet med receptorer, hörsel, balans och syn.
*Utsöndringsorgan, lever, njurar och lymfsystem.
*Infektion i organ och system – virus, bakterier, svampar, protozoer, maskar, mm
*Idrottsskador.
Och mycket mer!

Behandlingen kan även kompletteras med kosttillskott och vitaminer vid behov!